ВРАБОТУВАЊЕ

Ние Ви нудиме можност да станете дел од Ланд Сервис семејството.

Заедно да ја градиме визијата на тимот .

Вратите на нашата компанија се секогаш отворени за луге кои сакааат да работат, да се надградуваат и напредуваат во својата кариера.

Ние постојано вложуваме во нашата компанија а се со цел да ја освоиме довербата и ги надминеме очекувањата на нашите клиенти. Високиот квалитет на услугите коишто ги нудиме произлегува од стручноста, искуствата и мотивираноста на нашиот кадар.

Основни принципи врз кои се заснова нашата стратегија за работа со нашите кадри се следните:

- Еднакви можности при вработување, селекција, обука, раст и развој.
- Контунуирано усовршување - обуки, семинари и сл.
- Одржување на социјален дијалог, доверба и чувство на припадност на сите вработени во тимот.
- Тимска работа и иновативност
- Горди вработенисо ентузијазам и работна атмосфера со отворен ум.
- Длабока почит помегу различностите, пол, националност, култура, вера, боја... помеѓу секој поединец.

За вработување во Ланд Сервис може да аплицираат сите лица кои сметаат дека ги поседуваат следниве карактеристики:

     - Интерес за работа во услужна дејност - чистење и одржување на хигиена
     - Работоспособност, дискретност, комуникативност, доследност во работата и со добро однесување.
     - Способност за тимска работа
     - Самостојност
     - Желба за запознавање нови луге и стекнувања искуства
     - Чувство на иницијатива и одговорност
     - Висок степен на ентузијазам

Категории на вработувања за кои можете да аплицирате се следниве:

     - оперативен персонал - хигиеничар/ка
     - менаџмент
     - администрација

Пополнете го формуларот за вработувања и Вашата апликација ке биде разгледана .Во зависност од потребите за конкретен профил на кадар, пријавените ке бидат повикани на интервју.

 

Барање за апликација

 

Чистење Македонија, Македонија чистење, Cistenje Skopje,Cistenje MAkedonija, Cistenje, Cleaning Macedonia