ФАРБАРО МОЛЕРСКИ УСЛУГИ

Што вклучува услугата

 

Професионални фарбаро - молерски услуги. Услугите вклучуваат:

  • заштита на просторот во кој ќе се работи
  • припрема на површината за работење
  • глетување
  • фарбање и кречење
  • контрола на квалитетот
  • чистење на просторот