УСЛУГИ

УСЛУГИ

 • Изготвување организациони планови за чистење со техничка и економска понуда, на барање на клиент
 • Тековно одржување на хигиена во здравствени установи
 • Тековно одржување на хигиена во трговски центри
 • Тековно одржување на хигиена во индустриски објекти
 • Тековно одржување на хигиена во угостителски објекти
 • Тековно одржување на хигиена во административни простории
 • Тековно одржување на хигиена на згради и влезови
 • Тековно одржување на хигиена во образовни установи
 • Тековно одржување на хигиена во амбасади и резиденции
 • Тековно одржување на хигиена во хотели
 • Тековно одржување на хигиена во банки и др
 • Тековно чистење и одржување на хигиена

 

tehnickocistenje   ednokratnocistenje   generalnocistenje   napovik  

Тековно чистење и одржување на
хигиена

   Еднократно генерално чистење    Квартално генерално чистење   Чистење на повик со мобилни екипи  
               
zastitatvrdipodovi   parkovizelenilo   molerskiuslugi   dezinfekcija  

 Заштита на тврди подови (мермер, гранит,
керамика и др.)

 

Чистење на екстериер и одржување на
паркови и зеленила

  Фарбаро Молерски услуги   Дезинфекција  

Land Servis Skopje, Land Servis Makedonija, Land Servis Macedonia, Cistenje Skopje, Cistenje Makedonija, Чистење Скопје, Чистење Македонија, Ланд Сервис Скопје, Ланд Сервис Македонија