ЕДНОКРАТНО ГЕНЕРАЛНО ЧИСТЕЊЕ

 

Што вклучува услугата Land Servis Skopje, Land Servis Makedonija, Land Servis Macedonia, Cistenje Skopje, Cistenje Makedonija, Чистење Скопје, Чистење Македонија, Ланд Сервис Скопје, Ланд Сервис Македонија

Еднократното генерално чистење во тековна состојба на објект, по молерисување, изградба на објект или по вршење на градежни работи (реновирање) опфака: генерално чистење на сите подни, зидни и стаклени површини во објекти без и со ентериер ,со современи машини и опрема, стручно обучен работен кадар, како и алат и средства за чистење специјализирани во нивната намена за различни видови на површини.