ЧИСТЕЊЕ НА ЕКСТЕРИЕР И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛА

Што вклучува услугата

фирма за чистење, фирми за чистење, firma za cistenje, firmi za cistenje, firma za cistenje skopje, firmi za cistenje skopje, firma za cistenje makedonija, firmi za cistenje makedonija, фирми за чистење македонија, фирма за чистење македонија

Сакате ли да го уредите и одржете како такво вашето надворешно, приватно или работно опкружување ?

Ланд - Сервис дооел врши услуги- чистење на екстериер и оджување на паркови и зеленила.

Услуги:

- чистење машинско и рачно на надворешнен простор во склоп на објект, паркинг и дворни подни површини(бетон, бекатон, мермер, гранит, керамика и сл)

- чистење на фасади и недостапни прозори

- чистење на фонтани, споменици и сл.

- чистење и фарбање на огради

- грижa (чистење од лисја и др.), наводнување и косење на тревни површини, плевење и окопување околу посадените дрвца, цвеќиња и сл. одрезување / кастрење на цвеќе, грмушки, овошки и стебла - работа на висина.

- чистење на снег (рачно или машинско)

Услугата се врши во склад со желбите и потребите на клиентите: секојдневно, седмично, месечно, сезонски и годишно чистење и одржување.