Фирми за чистење во Македонија www.landservis.com.mk

ВИЗИЈА

 Компанија предводник во услугите професионално  чистење и одржување на хигиена во регионот по знаење, поставување стандарди, иновативност, квалитет и однос со клиентелата.

МИСИЈА

Понуда на висококвалитетни услуги според европски стандарди  кои ке ја зацврстат нашата лидерска позиција и освојат довербата на клиентот. Постојано во чекор со современите технички и технолошки достигнувања. Со стручни и мотивирани вработени да се надминат очекувањата на клиентите. Со  примена на eco машини и средства за чистење до чиста и здрава животна средина, пријатно и безбедно опкружување.