ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Како општествено одговорна компанија ДООЕЛ ЛАНД - СЕРВИС работи и ке работи во насока на подобрување на квалитетот на животот во општеството за сите  негови единки, преку покажување на доследност во примената на стандардите за животна средина со цел допринос за јавното добро.

Ориентирана е на привлекување на маргинализираните групи на пазарот на трудот, нивна обука и интегрирање.

Политика на Ланд - Сервис е  подржување на спортот и културните манифестации.